Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Green, A. (2009). Freud'un Zamansallık Kavramı: Güncel Görüşlerle Olan Farklılıklar. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 1:189-201.
  

Welcome to PEP Web!

Viewing the full text of this document requires a subscription to PEP Web.

If you are coming in from a university from a registered IP address or secure referral page you should not need to log in. Contact your university librarian in the event of problems.

If you have a personal subscription on your own account or through a Society or Institute please put your username and password in the box below. Any difficulties should be reported to your group administrator.

Username:
Password:

Can't remember your username and/or password? If you have forgotten your username and/or password please click here and log in to the PaDS database. Once there you need to fill in your email address (this must be the email address that PEP has on record for you) and click "Send." Your username and password will be sent to this email address within a few minutes. If this does not work for you please contact your group organizer.

OpenAthens or federation user? Login here.

Not already a subscriber? Order a subscription today.

(2009). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 1:189-201

Freud'un Zamansallık Kavramı: Güncel Görüşlerle Olan Farklılıklar Language Translation

André Green

Freud'un zamansallık kavramı hakkında konuşacağım ve siz de bu kavramın güncel görüşlerle olan farklılıklarını görebileceksiniz. Zaman ve uzam klasik kuramın kavramları olarak düşünülmez; yani Freud'un çalışmasında zaman ya da uzamla ilgili özel bir bölüm yoktur. Fakat Freud'dan sonra uzam konusunda birçok katkıda bulunulmuştur. Sadece Winnicott'ın potansiyel alanından, ayrıca birleşmenin ve ayrılmanın gerçekleşmesi için gereken alan olan ve elbette olgunlaşma ve çerçeve dolayımıyla ortaya çıkan geçiş alanından bahsedeceğim. Bir de Serge Viderman'ın daha az bilinen analitik alan kavramı vardır. Uzama dair bir kuram önermek daha kolaydır çünkü çerçevenin sınırlı alanı vardır. Ancak zaman daha farklı bir şekilde ele alınmıştır. Aynı şekilde derinlemesine işleme konusu olmamıştır çünkü muhtemelen ele alınması daha güç bir sorudur. Burada Freud'un çalışmasında bir çetrefillikle karşılaştık. Fakat bir yanlış anlamayı

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2017, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.