Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Widlöcher, D. (2011). Psikanalizi Psikoterapiden Ayırt Etmek. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 3:35-40.

(2011). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 3:35-40

Psikanalizi Psikoterapiden Ayırt Etmek Related Papers Language Translation

Daniel Widlöcher

Fransız psikanalistlerin psikoterapi mevhumuna karşı nasıl çiftedeğerli duygular içinde olduklarını bence gayet güzel örnekleyen, artık eski sayılabilecek küçük bir hikâye vardır. Freud'un 1919 makalesindeki şu ünlü cümlenin Fransızcaya ilk çevirileriyle ilgilidir bu hikâye: “Terapimizin geniş çaplı uygulamasının bizleri, analizin som altınına kolayca doğrudan telkinin bakırını katmak zorunda bırakması da gayetle muhtemeldir.” Bu bağlamda, cuivre (bakır) kelimesi yerine plomb (kurşun) kelimesinin kullanıldığını görürüz. Nitekim 1990'larda bu metne referans verirken bakırdan bahsettiğimde Fransız meslektaşlarım itiraz ederek doğru kelimenin kurşun olduğunu bana “hatırlatmışlardı”! Bu hatanın düzeltilmesi için daha yeni tarihli çevirileri beklememiz gerekmişti. Fransızcada kurşun ve bakır kelimelerinin çok farklı yananlamları olduğu dikkate değer. Kurşun ağırlığı simgeler ve simyacıların kurşunu altına çevime çabaları gayet iyi bilinir. Altın kurşunla karıştırıldığında kurşun onun niteliklerini ortadan kaldırır ve insanın aklına Racine'in Athalie'deki ünlü dizesi gelir: “Comment en ce plomb vil l'or pur s'est-il changé [O som altın nasıl da adi kurşuna dönüşüverdi]”.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.