Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bronstein, C. (2012). Psikosomatik Üzerine: Anlam Arayışı. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 4:161-184.

(2012). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 4:161-184

Psikosomatik Üzerine: Anlam Arayışı Language Translation

Catalina Bronstein

Zihin: Merhaba! Nereden çıktın sen?

Beden: Ne, yine mi sen? Ben Bedenim, istersen bana Soma da diyebilirsin. Sen kimsin?

Zihin: Bana Psike/Ruh de - Psike-Soma.

Beden: Soma-Psike

Zihin: Birbirimizle bağlantılı olmalıyız.

Beden: Asla - mümkünse hayır.

Zihin: Hadi canım. O kadar da kötü değil, değil mi?

(Bion, 1979, s. 433)

Giriş

Dünya Sağlık Örgütünden bir Uzmanlar Komitesi 1964'te psikosomatik kavramıyla kastedilen iki farklı anlama dikkat çekmiştir. Bunlardan ilki, “hastalıklı organlara ve sistemlere dar anlamda odaklanmaktan uzaklaşarak hastayı toplumsal ve psikolojik çevresiyle inceleyen tibbın bütüncül bakış açısı” na atıfta bulunmuştur (Whitlock, 1976, s. 16). Bu yaklaşım, fiziksel hastalıkların tanı ve tedavisine daha insancıl ve bütüncül bir yaklaşım getirmeyi amaçlamıştır. Kavramın genişletilmesi aynı zamanda daha özel anlamının da kaybına yol açmıştır. Kavramın ikinci ve daha kısıtlı kullanımı ise onun psikolojik etmenlerin özel bir rol oynadığı varsayılan hastalıklarla sınırlandırılmasıdır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.