Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Heenen-Wolff, S. (2012). Çocukluk Çağı Çiftecinselliği ve “Tamamlanmış Oidipus Karmaşası”: Heteroseksüellik ve Eşcinsellik Üzerine Freud'çu Görüşler. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 4:209-220.

(2012). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 4:209-220

Çocukluk Çağı Çiftecinselliği ve “Tamamlanmış Oidipus Karmaşası”: Heteroseksüellik ve Eşcinsellik Üzerine Freud'çu Görüşler Language Translation

Susann Heenen-Wolff

(Son hali 21 Aralık 2010'da kabul edilmiştir)

‘Olgun’ cinselliğin ne olduğuna dair psikanalitik tartışmalarda, ‘genital’ dönemden ve aynı cinsiyetten ebeveynle özdeşleşim ile karşı cinsiyete yönelik nesne seçimi ile sonuçlanan Oidipus karmaşasının ‘çözülmesi’ nden söz ediyoruz. Freud'un cinsellik hakkındaki makalelerinin yakından okunması, böylesi normatif bir bakışın onun bakış açısı tarafından desteklenmediğini gösterir. Freud'a göre çocukluk çağı cinselliği çiftecinsellikli yönelimlidir ve son nesne seçimi ya eşcinsel ya da heteroseksüel arzuların bastırılmasına bağlıdır. Onun ifade ettiğine göre, genital heteroseksüellik üreme gereksinimi nedeniyle oluşur. Yazar eşcinsellik ve çiftecinsellik hakkındaki güncel tartışmaları zenginleştirmek için Freud'un bu bağlamdaki kuramlarına döner.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.