Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search. This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search. Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mondrzak, V.S. (2013). Günümüzde Ergenlerle Psikanaliz Tekniği Üzerine Düşünceler: Sözde-Sözde Olgunluk. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 5:71-90.

(2013). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 5:71-90

Günümüzde Ergenlerle Psikanaliz Tekniği Üzerine Düşünceler: Sözde-Sözde Olgunluk Language Translation

Viviane Sprinz Mondrzak

(Son hali 28 Kasim 2011'de kabul edilmiştir.)

Bu makalenin başlangıç noktası, ergenlik sürecinin oluşumunu zorlaştırıcı bir biçimde gizil dönem yapısını kıramadığı görülen ergenlere dair güncel gözlemlerdir. Bu gençler, yazarin “sözde-sözde olgunluk” diye adlandırmayı önerdiği bir dizi özgül nitelik gösterirler: Çoğunlukla bilinçdışı çatışmaların mevcut olmadığı iyi bir uyum gösterirler. Lakin bağımlılığı inkâr eden tümgüçlü tutumun görülmemesi sebebiyle Meltzer'in sözde olgunluk tanımından farklıdırlar. Aksine, tüm çalkantılarıyla ergenlik sürecine güvenle girmeden önce, çocuksu gerçek kendiliklerinin kabul edilmesi ve kapsanması fırsatını yakalamaya istekli görünürler. Kültürümüzün bazı yönleri, tanımlanan ruhsal düzenlenişle bağlantılı olarak tartışılmaktadir. Makale, 19 yaşındaki bir hastanın analizinden bölümler kullanarak bu vakalar sayesinde gündeme gelen teknik meseleleri ele almaktadır. Analistin kendi zihinsel süreçlerine ve hasta tarafından hissedilemeyen coşkusal çalkantıyı kapsayabilmenin önemine vurgu yapılmaktadır. Yazar, analiz ilişkisindeki aktarımsal çalışmayı desteklemek için önerilen/sınanan/öne sürülen farklı tarzları göz önüne sermektedir. Ne zaman ve nasıl yorum yapılacağına dair bazı meseleler de tartışılmaktadır. Bu tür vakalarda psikanaliz süreci iki misli sorumluluk taşımaktadır: Hastaya yönelik sorumluluk ve ergenlerin sosyal değişim ve büyüme açısından yaratıcı potansiyeli temsil ettikleri düşüncesiyle bir bütün olarak topluma yönelik sorumluluk.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.