Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Abella, A. (2013). John Cage ve W. R. Bion : Disiplinlerarası Diyalog İçin Bir Deneme. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 5:167-184.

(2013). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 5:167-184

John Cage ve W. R. Bion : Disiplinlerarası Diyalog İçin Bir Deneme Language Translation

Adela Abella

(Son hali 11 Kasım 2011'de kabul edilmiştir.)

Yazar 20. yüzyılın iki sarsıcı ve son derece ilham verici kişiliğinin; müzik ve sanatta John Cage, psikanalizde W. R. Bion'un düşüncelerinde görülen bazı çarpıcı yakınlıkları tartışıyor. Her ikisi de bilinmeyene açık olmayı ve “belirsizliklere, esrarengizliklere, kuşkulara” tahammül etme gerekliliğini öne çıkartarak, olumsuz değerliliği ve almaya açık boşluğu gerekli kılan bir tutumu savunmuştur. Gerçekliğe dair yepyeni bir kişisel farkındalık arayışı içerisinde, ikisi de zihinsel dönüşüm ve büyümeye fırsat vermeyi amaçlamış, düşünsel rahatlığı bozma çabasıyla çağrışım kışkırtıcı ve hatta sarsıcı araçlar kullanmakta tereddüt etmemiştir. İkisinin de geleneğe karşı önerdiği tutum, miras aldıkları bilgiyi kişisel ve yenilikçi bir şekilde kullanarak yeniden yaratma özgürlüğünü gerektirir. Son olarak Cage ve Bion bir hayli kendi üzerinde düşünen bir tutum benimsemiş, sanatçının/psikanalistin sanat ve psikanaliz sürecine katkısını özenle gözden geçirmiştir. Bu yakınlıklar muhtemelen gerçekleştirdikleri farklı çalışmalara yansıyan önemli ve daha geniş çağdaş kültürel akımları göstermektedir.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.