Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Heenen-Wolff, S. (2014). Analitik Durumda “Çeviri” ve “Dönüşüm” Freud-Bion-Laplanche. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 6:81-101.

(2014). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 6:81-101

Analitik Durumda “Çeviri” ve “Dönüşüm” Freud-Bion-Laplanche

Susann Heenen-Wolff

(Son hali 22 Ağustos 2012'de kabul edilmiştir.)

Yazar, Jean Laplanche'ın “genel baştan çıkarma” kuramının ana tezlerine değindikten sonra, analistin bunlar sonucunda oluşan klinik konumunu ele alıyor. Tıpkı erişkinin çocuğa “gizemli mesajlar” göndermesi gibi, analistin görevi de bu birincil durumu yeniden başlatarak hastanın o mesajlara yeni “çeviriler” bulabilmesini sağlamaktır. Laplanche, bağlanmayı temsil eden ve destekleyen analitik çerçeve ile bastırılmış olan ve bilinçdışını oluşturan “cinsel” çerçevenin işlevi arasındaki ayrımı ortaya koyuyor. “Hatalı” çevirilerin yapıbozumunu ancak bu bilinçdışına odaklanılması kolaylaştırabilir. Benzer şekilde, Laplanche, analistin inşada -yani hastanın kendini inşa etmesinde- değil, yalnızca yeniden inşada rol alması gerektiğini öne sürer. Yazar, bu klinik modeli Freud'un mefhumları ve Bion'un değindiği alfa işlevi yoluyla gerçekleşen “dönüşüm süreçleri” ile karşılaştırıyor. Yazar, vaka malzemesi ile Laplanche'ın modelini ve yorum stratejisini ortaya koyuyor.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.