Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Priel, B. (2014). Yaratıcı Çevirilerde ve Analitik Yorumlarda Dönüşüm ve Değişmezlik: Borges ve Cervantes Üzerine Bioncu Bir Okuma. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 6:187-203.

(2014). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 6:187-203

Yaratıcı Çevirilerde ve Analitik Yorumlarda Dönüşüm ve Değişmezlik: Borges ve Cervantes Üzerine Bioncu Bir Okuma

Beatriz Priel

(Son hali 1 Mart 2013'te kabul edilmiştir.)

Bion'un dönüşümlerle ilgili temel kuramı değişmezler kavramını içerir: Değişmezler dönüşüm içinde değişmeden kalırlar. Çeviriler dönüşümün tanınmasını sağlayan değişmezleri içeren dönüşümler olarak kabul edilir. Psikanalitik yorumlar bu makalenin yazarı tarafından bu tarz dönüşümlerin özel bir türü olarak görülür. Borges'in çeviriyle ilgili kökten açık bakış açısından, psikanalitik yorumlar şu üç kategoriden biriyle ilişkili olarak tanımlanabilir: (1) alışılmamışı alışılmışa çeviren yorumlar, (2) katı devinim dönüşümleri, veya (3) O'ya doğru dönüşümler olan yorumlar. Bu fikirler Borges'in çeviriye iki farklı yaklaşım getiren kurmaca öykülerinden ikisinin okuması üzerinden dramatize edilmiştir: İbni Rüşd'ün Arayışı ve Don Kişot'un Yazarı Pierre Menard. Bu öyküler −K ve +K'daki dönüşümleri örneklendirirler. Son olarak, Cervantes'in O'ya yaklaşan ve gerçekliğin barışçıl ve çok katmanlı yorumuna (O'ya doğru dönüşüm) izin veren melez bir dile dair sezgisi tartışılacaktır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.