Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Taıana, C. (2015). 14 Ölenin Yasını Tutmak, Kaybolanın Yasını Tutmak: Namevcut Mevcudiyetin Gizemi. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 7:217-241.
  

(2015). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 7:217-241

14 Ölenin Yasını Tutmak, Kaybolanın Yasını Tutmak: Namevcut Mevcudiyetin Gizemi Language Translation

Cecılıa Taıana

25 Şubat 2014'te yayına kabul edilmiştir.

Freud'un ölümün yaşayanların üstündeki etkisine dair merakı Yas ve Melankoli'den (1917 [1915]) daha öncesine gider. Totem ve Tabu'da (1912-13) Freud ölenle ilişkili olarak yaşadığımız duyguların çiftedeğerli oluşundan bahseder. Bu makalede, insanlardaki yas ve depresyon süreçlerinin normal ve patolojik yönlerini anlamak için Yas ve Melankoli'yi referans noktası olarak alıyorum. Yas ve Melankoli Freud'un ruhsal aygıta dair ilk ve ikinci topoğrafik kuramları arasında bir köprü kurar ve birçok yazar için iç nesne ilişkileri kuramının temelini oluşturur. Yas tutmaya dair bu psikanalitik anlayış çerçevesinde, “özel yas süreçlerini” ele alıyorum, örneğin Arjantin'deki psikanalistlerin 1970'lerde askeri diktatörlük tarafından “kaybedilen” binlerce insanın yakınlarını tedavi ederken karşılaştıkları yas süreçleri gibi; bunlar “özel” süreçlerdir çünkü Freud'un tarif ettiği ruhsal yas tutma sürecinin başlangıç noktasını oluşturan dış gerçeklik yoktur. Gizemli bir mesaj olarak bedenin “namevcut mevcudiyetinin” Laplanche'ın baştan çıkarma kuramının bazı özelliklerini taşıdığını ve kuramla eşbiçimli olduğunu ileri sürüyorum.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.