Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bell, D.L. (2016). 1 Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:1-16.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:1-16

1 Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler Language Translation

Davıd L. Bell

5 Mart 2014'te yayına kabul edilmiştir.

Goethe'nin modern çağın destansı başyapıtı Faust'ta, bilgi peşindeki ana kahraman, engellenmelerinin matemini emeğinin meyveleriyle tutup, bunların sınırlı doğası ve önüne çıkan engeller karşısında şu şekilde yakınır:

İçimde yeni bir güç doğamıyor

Bir karış bile uzayamadı boyum

Sonsuzluğa hâlâ bir adım yaklaşamadım

Faust, sonsuzluğun hasretini çekmektedir ve bu nedenle özleminin yeni nesnesi olan tümbilirlikle karşılaştırıldığında, bilgiye ulaşmak için gösterdiği sonsuz çabanın silik kazançları önemsiz görünmektedir. Faust “gerçekleri göz önünde bulundurma”ya saplanıp kalmıştır bu ruh hali ise şeytanın çalışması için verimli bir zemin hazırlamıştır; nitekim Mefistofeles engellerin olmadığı, tüm arzuların gerçekleştirilebildiği bir dünya sunmaktadır.

Mefistofeles kendisini “her şeyi değilleyen” ruh olarak tanıtır ve şöyle devam eder:

var olan her şey hak eder yok olmayı

hiç doğmamış olsa daha iyi

Mefistofeles olumsuzluk ilkesini, düşünce ve yaratıcılığın karşısavını canlandırır. Faust'un kendi başına bağımsız bir varlığı olmayıp iyinin varlığı üzerinden var edildiğini öğreniriz.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.