Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Ması, F. (2016). 2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı?. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:17-34.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:17-34

2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı? Language Translation

Franco De Ması

Ölüm içgüdüsü ve karşısında konumlandırılan yaşam içgüdüsü meselesi, analitik düşüncenin gelişimi boyunca, bu konuda çatışan fikirlerle kapsamlı olarak tartışılmıştır. Bu yazıda önerdiğim görüş, yıkıcılığı açıklayan doğuştan gelme bir gücün varolduğunu doğru farz etmenin klinik alanda gerekli olmadığıdır. Ağır hastaların pek çoğunda yıkıcılığı, çocukluk çağı travmasıyla, özellikle de daimi bir duygulanım eksikliğine bağlı travmayla ilişkilendirmek daha kullanışlıdır. Birincil nesneye bağımlılık ilişkisi oluşmadığında veya ciddi yoksunluklar yarattığında, bebek yaşama ve insan ilişkilerine karşı psikopatolojik yapılar geliştirebilir. Bu durumda, iyi nesnelere yönelik yıkıcılık, travmanın bir yan ürünü olur ve gücünü travma nitelikli öfkeden ve ilişki karşıtı tümgüçlülükten alır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.