Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Ması, F. (2016). 2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı?. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:17-34.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:17-34

2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı? Language Translation

Franco De Ması

Ölüm içgüdüsü ve karşısında konumlandırılan yaşam içgüdüsü meselesi, analitik düşüncenin gelişimi boyunca, bu konuda çatışan fikirlerle kapsamlı olarak tartışılmıştır. Bu yazıda önerdiğim görüş, yıkıcılığı açıklayan doğuştan gelme bir gücün varolduğunu doğru farz etmenin klinik alanda gerekli olmadığıdır. Ağır hastaların pek çoğunda yıkıcılığı, çocukluk çağı travmasıyla, özellikle de daimi bir duygulanım eksikliğine bağlı travmayla ilişkilendirmek daha kullanışlıdır. Birincil nesneye bağımlılık ilişkisi oluşmadığında veya ciddi yoksunluklar yarattığında, bebek yaşama ve insan ilişkilerine karşı psikopatolojik yapılar geliştirebilir. Bu durumda, iyi nesnelere yönelik yıkıcılık, travmanın bir yan ürünü olur ve gücünü travma nitelikli öfkeden ve ilişki karşıtı tümgüçlülükten alır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.