Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Habip, B. (2016). 3 Ötekine Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima'nın “Ai No Corrida” Filmi. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:35-46.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:35-46

3 Ötekine Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima'nın “Ai No Corrida” Filmi Language Translation

Bella Habip

Ancak bireyin derinliklerini sarsan bir sinema hakiki bir siyasi sinema olabilir.

Nagisa Oşima

Tutku psikanalitik bir terim değildir ve metapsikoloji içinde yer almaz. Tanımlayıcı bir terim olmakla beraber, aşk hayatında bir aşırılık söz konusu olduğunda, psikanaliz yazılarında tutkuya rastlıyoruz. Freud da aşkın halet-i ruhiyesini psikozla ilişkilendirirken tutkudan söz eder ve “benlik libidosunun nesne üzerine taştığının; tutkunun bastırmaları ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunun ve kısmi dürtüleri yeniden işe soktuğunun” (1914. s. 100) altını çizer. Winnicott (1963) da kapsanmayı bekleyen ilkel ıstırap ve arkaik kaygılardan söz ederken tutku düzlemindeki bu taşma halinin altını çizer. Nagisa Oşima'nın Duyu İmparatorluğu (1976) filmi, yönetmenin diğer birçok filmi gibi dikkati çeker zira filmlerinde tutku merkezi bir konudur, hatta tutku neredeyse daimi zihinsel bir meşguliyettir. Yönetmenin filmleri tekrarlayan bir biçimde seks ve cinayetten söz eder, merkezinde de tutkunun esiri olmuş kişi ve durumlar vardır.

Japonca adı Aşk Denen Boğa Güreşi anlamına gelen film, bir otelde hizmetçilik yapan (eski fahişe) geyşa Sada ile otelin patronu Kişizo arasındaki tutkulu aşk üzerine.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.