Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Janın, C. (2016). 4 Utanç, Nefret ve Pornografi: Güncel Zamanların Bir Veçhesi Üzerine Çeşitlemeler. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:47-60.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:47-60

4 Utanç, Nefret ve Pornografi: Güncel Zamanların Bir Veçhesi Üzerine Çeşitlemeler Language Translation

Claude Janın

Yazar, birkaç klinik öyküden yararlanarak, çağdaş klinik çalışmada utanç, nefret ve pornografi arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte ve bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu anlamamıza yardımcı olacak bazı metapsikolojik yolları araştırmaktadır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.