Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Steıner, J. (2016). 5 Görme ve Görülme: Klinik Ortamda Utanç. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:61-76.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:61-76

5 Görme ve Görülme: Klinik Ortamda Utanç Language Translation

John Steıner

19 Ağustos 2015'te yayına kabul edilmiştir.

Utanç, hastanın ruhsal inzivadan çıkmasını önleyebilir. Hasta ruhsal inzivadan çıkmaya başladıkça iki korkuyla karşı karşıya kalır; ilki nesneyi daha açık bir şekilde görme korkusu, ikincisi ise görülmenin daha ön plana çıkması korkusudur. Görme, iyi nesnelere verilen zararın farkına varılması nedeniyle, suçluluk ve depresyonla bağlantılı daha derin ve üzüntü verici duygulara yol açar. Ancak, utanç acil rahatlama talebine yol açarsa bu duygularla yüzleşilmesi mümkün olmayabilir.

Utanç, analitik durumun öne çıkan özelliklerinden biridir ve bunun farkına varılması görülmekten duydukları rahatsızlığa tahammül etmelerinde hastalarına destek olma konusunda analiste yardımcı olabilir; bu şekilde görülmeyle ilgili çatışmalar derinlemesine çalışılabilir.

Bu makalede iki klinik örneğe kısaca yer verilmektedir. İlkinde, aşağılık duygusunun analiz edilerek azaldığı ve yerini ortaya çıkan takdir edici ve depresif duygulara bıraktığı görülmektedir. İkincisinde ise, hastanın itiraf edemese de kat ettiğini hissettiği ilerlemeyle ilgili utancı göze çarpmaktadır.

Görülmeye tahammül edilmesi ve görülmeyle ilgili çatışmaların derinlemesine çalışılması için utancın analitik durumda analizinin gerekli olduğu ortaya konulmaktadır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.