Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Roussillon, R. (2016). 6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:77-90.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:77-90

6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş Language Translation

René Roussillon

Psikanalizi etkileyen ve benim son derece verimli bulduğum değişimlerden biri de, psikanaliz pratiğinin merkezinde yatan öznelleşme çalışmasını büyük ölçüde denetleyen simgeleştirme etkinliğinin kavranışında ve bu modelde kaydedilen ilerlemedir.

Simgeleştirme, genel olarak da temsil etkinliği, klasik olarak, mevcut olmayan nesne sorunuyla ilişkilendirilir. Örneğin W.R. Bion anne memesinin yokluğunu düşünme etkinliğinin çıkış noktası olarak alır, fakat bütün Fransız psikanalizi de temsil çalışmasını mevcut olmayan ya da ayrılınmış nesneyle karşılaşmaya dayandırır. Bu kavrayış, psikanaliz düşüncesinin en parlak ürünlerinden bazılarını ortaya çıkarmıştır ve benim bunu sorgulamam söz konusu bile değildir, yani, geçerliliğine dair hiçbir kuşku yoktur. Nesnenin yokluğu, “algısal” olarak mevcut olmayışı, özneyi, hâlihazırda algılanan nesne ile içsel nesne temsilinin inşasını mümkün kılacak olan nesnenin önceki algılanışlarının içsel izi arasındaki ayrımı derinleştirmeye zorlar.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.