Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Roussillon, R. (2016). 6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:77-90.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:77-90

6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş Language Translation

René Roussillon

Psikanalizi etkileyen ve benim son derece verimli bulduğum değişimlerden biri de, psikanaliz pratiğinin merkezinde yatan öznelleşme çalışmasını büyük ölçüde denetleyen simgeleştirme etkinliğinin kavranışında ve bu modelde kaydedilen ilerlemedir.

Simgeleştirme, genel olarak da temsil etkinliği, klasik olarak, mevcut olmayan nesne sorunuyla ilişkilendirilir. Örneğin W.R. Bion anne memesinin yokluğunu düşünme etkinliğinin çıkış noktası olarak alır, fakat bütün Fransız psikanalizi de temsil çalışmasını mevcut olmayan ya da ayrılınmış nesneyle karşılaşmaya dayandırır. Bu kavrayış, psikanaliz düşüncesinin en parlak ürünlerinden bazılarını ortaya çıkarmıştır ve benim bunu sorgulamam söz konusu bile değildir, yani, geçerliliğine dair hiçbir kuşku yoktur. Nesnenin yokluğu, “algısal” olarak mevcut olmayışı, özneyi, hâlihazırda algılanan nesne ile içsel nesne temsilinin inşasını mümkün kılacak olan nesnenin önceki algılanışlarının içsel izi arasındaki ayrımı derinleştirmeye zorlar.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.