Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bronsteın, C. (2016). 7 Seansta Bilinçdışı Düşlemin Bulunup Çıkarılması: Biçimin Tanınması. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:91-114.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:91-114

7 Seansta Bilinçdışı Düşlemin Bulunup Çıkarılması: Biçimin Tanınması Language Translation

Catalına Bronsteın

Bilinçdışı düşlem kavramı psikanaliz düşüncesinde merkezi bir rol oynamıştır ve hâlâ da oynamaktadır. Yazar, bilinçdışı düşlemlerin analiz seanslarında aktarım ilişkisi içinde yaşandığı ya da canlandırıldığı haliyle, çeşitli biçimlerde ifade bulmasını tartışmaktadır. Bu makale ayrıca erken döneme ait “ham”, “simge öncesi” düşlemlerle bağlantılı coşkusal yönlerin psikanalizdeki etkisini araştırarak ve bu düşlemlerin bedensel ögelerinin anlam oluşturma süreçleriyle nasıl iç içe geçtiğini ele alarak Klein'ın simge oluşumu kuramını geliştirme amacını taşımaktadır. Yazar, ilkel bilinçdışı düşlemlerin psikanaliz seansında ortaya çıktıkları halleriyle ifade bulma biçimlerini izlemektedir. Hastayla analist arasındaki iletişimde deneyimlenmesi muhtemel coşkusal etkinin büyük ölçüde, cisimleşmiş biçimde yaşanan ve hissedilen ilkel düşlemlerle ilintili “semiyotik” yönlere bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Simgesel denklemin tipik örneği olan bilinçdışı düşlemlerden hakiki anlamda simgeleştirme ortaya koyan bilinçdışı düşlemlere doğru bir geçiş olmasından çok, bu iki tür bilinçdışı düşlem bir arada var olabilir ve analiste iletilen şeyin içinde kendilerine aynı anda yer bulabilirler. Erken döneme ait düşlemlerin bedenle ve işlenmemiş coşkularla yakından ilişkisi olduğundan, analistin içine yansıtıldıklarında güçlü bir rezonans yaratabilirler; bu rezonans bazen fiziksel olarak da deneyimlenebilir ve analistin karşıaktarımının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.