Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Potamıanou, A. (2016). 8 Hatırlatıcı Olmayan İzler: Travma Yaratıcı Sonradan-Etkiler. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:115-140.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:115-140

8 Hatırlatıcı Olmayan İzler: Travma Yaratıcı Sonradan-Etkiler Language Translation

Anna Potamıanou

11 Temmuz 2014'te yayına kabul edilmiştir.

Bu makale hatırlatıcı olmayan izler meselesini ele alıyor. Yazar travma yaratıcı deneyimlerin ruhsal aygıt üstünde yaratabileceği çeşitli etkileri, özellikle hastanın hiçbir şey hatırlamadığı ve hiçbir şeyi tekrarlamadığı durumları ortaya çıkaran deneyimleri değerlendiriyor. İki hastanın analizinden malzeme sunarak travma yaratıcı deneyimlerin bellek ağından kaybolup gitmesini hızlandıran etkenleri ve süreçleri daha doğru tanımlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Somatik bozukluklar ya da hastalıklar sıklıkla travma yaratıcı, ani değişikliklere eşlik ettikleri ya da onları izledikleri için, yazar somatik durumların travma yaratıcı kargaşayla bağlantılı olarak görülebileceği ve bunların zihinsel alanda sessiz kalan şeyin dışavurum kanalları olarak anlaşılabileceği örnekleri inceliyor. Analisti zihinsel işleyişte kopuşlar ve silinmeler, zihinsel işlemede ise azalmalarla karşı karşıya bırakan hastalarla yapılan analitik çalışmalar için ön koşulları içeren önerileri tartışıyor. Böyle hastalarla çalışırken analistin ruhsal ekonomisinin işin içine nasıl girdiğini de dikkate alıyor.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.