Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Oelsner, R. (2016). 11 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm”. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:183-195.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:183-195

11 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm” Related Papers Language Translation

Robert Oelsner

Psikanalizin kendisi olsa olsa kaplanın postundaki bir çizgidir. En nihayetinde belki kaplanla karşılaşabilir.

(W. R. Bion, 1991, Geleceğin Hatıratı)

BİR HOÏJMAN TEMA SI ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Pek çok analist bu bölümde, bir vakanın anlatılabileceği ve ayrıca tartışmacılar tarafından incelenebileceği çeşitli tarzlar üzerine yazmışlardır (Boesky, 2013; Bronstein, 2013; Scarfone, 2011; Steiner, 2013). Bir vakanın anlatılma biçimi kısmen kültürel özelliklerle ilintilidir; fakat ikinci bir bakış, analistin kuramsal seçiminin, tekniğinin ve yorumlama biçiminin söz konusu hastaya olan karşıaktarımından kolayca fark edilmeyen bir şekilde etkilenebileceğini ayrıca ortaya çıkarabilir. Ancak daha önce hiç tanışmadığımız bir meslektaşımızın tek bir vaka sunumunun tartışmacıları olarak, bu etmenleri ayırmamız oldukça zor olacaktır. Bu nedenle sadece vakanın analistinden hoşgörü dileyebilir, okuyucular tarafından da iyi niyetli kuşkuculukla karşılanmayı umut edebiliriz. Hastayla birlikte odada olmadığımız için orada ne olup bittiğini tedavi eden klinisyenden daha fazla bildiğimizi iddia edemeyiz.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.