Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To restrict search results by language…

PEP-Web Tip of the Day

The Search Tool allows you to restrict your search by Language. PEP Web contains articles written in English, French, Greek, German, Italian, Spanish, and Turkish.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bragazzı, N.L. Del Puente, G. (2016). 13 Editöre Mektup: Hijab ve Eşcinsellik - Bir Vaka Örneği ve Literatür Taraması. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 8:211-215.

(2016). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 8:211-215

13 Editöre Mektup: Hijab ve Eşcinsellik - Bir Vaka Örneği ve Literatür Taraması Language Translation

Nıcola Luıgı Bragazzı ve Gıovannı Del Puente

Sayın Editör,

Sürekli küreselleşen ve çok kültürlü olan günümüz toplumunda, doktorlar ve psikanalistler genellikle başka ülkelerden hastalarla ilgilenmek durumunda kalıyorlar. Eskiye kıyasla daha fazla sayıda Müslüman danışan danışmanlık hizmetine ulaşıyor ve terapist için İslâm'ı anlamak, bu hastaların sosyal çevrelerine saygılı, geçerli ve pratik yanıtlar vermek açısından önemli, daha doğrusu zorunlu hale geliyor. Bu kısa iletiyle amacımız, klinik bir vaka ve var olan literatürün yardımıyla psikanalistlerin kendilerini cinsellik ve İslâm'la ilişkili temalarla bağlantılı olarak yönlendirmelerine yardımcı olacak bazı notları ve gözlemleri paylaşmaktır.

Cinsellikle İslâm arasındaki ilişki büyüleyici ancak kaygan ve zorlu bir zemin teşkil eder. Bu zeminin simgeler açısından zengin oluşu, yasak ve izinlerle kendisini ifade eden mitlerle bezenmiş oluşu, görülebilirle (meşru, helal olanla) buna zıt olarak saklı kalması gereken (yasak, haram olan) arasında karmaşık bir diyalektik yaratır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.