Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Perelberg, R.J. (2018). 7 Kadın Kadına Analizlerde Aşk ve Melankoli. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 10:147-166.

(2018). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 10:147-166

7 Kadın Kadına Analizlerde Aşk ve Melankoli Language Translation

Rosine Jozef Perelberg

17 Nisan 2017’de yayına kabul edilmiştir.

Bu makalede kadın kadına analizlerde aktarım/karşıaktarım durumunun merkezinde melankolik bir çekirdekle karşılaşılabileceği ileri sürülüyor. Melankolik çekirdek, yası hiçbir zaman tutulmamış birincil anne nesnesi kaybının bir dışavurumudur. Bu birincil, kayıp nesneye olan bağlılık melankolik, görünmez bir şekilde muhafaza edilebilir ve onunla bağlantıda olma özlemi, sadece analiz sürecinin sonradanlığında (après-coup) temsile kavuşabilir. Kadınların analizindeki bu birincil aşk, melankoli ve temsil edilemeyen arasındaki bağlar incelenecektir. Bu analizler somatikle olan ilişkiyi güçlü bir şekilde canlandırır. Kadın gelişiminde gerekli olan anne bedeninin içselleştirilmesi korkutucu, parçalanmış, kısmı-nesne nitelikleri taşıyabilir. Haftada beş sekans sıklıkla yürütülen bir analiz örneği tartışılmıştır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.