Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ambrosio, G. (2009). açılış konuşması. Psk. Yaz., 19:17-18.
   

(2009). Psikanaliz Yazıları (Psychoanalytic Writings), 19:17-18

açılış konuşması

(Opening Remarks)

Giovanna Ambrosio

Translated by:
Elda Abrevaya

Her şeyden evvel Komiteye verdikleri süreğen destek için Claudio Eizirik ve Monica Armesto'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama özellikle Avrupa başkanı Teresa Flores ve tüm Komite üyelerine COWAP ile ilgili çalışmayı geliştirme çabaları ve bu çalışmaya olan bağlılıkları için teşekkür etmeyi diliyorum. Tüm Türk meslektaşlara ve Türk Çalışma grubuna ve özellikle “Annelik” adlı Konferansın mükemmel bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunan Elda Abrevaya ve Talat Parman'a minnetimi ifade ederim. Umarım İstanbul'daki COWAP konferanslar dizisinin ilkini oluşturan bu etkinlik, diğer coğrafyalarda da projemize duyulan ilgiyi de uyandıracaktır.

Tarihimiz ve politikamız hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. COWAP 1998 yılında kadınlara dair konuları araştırmakla yükümlü bir Komite olarak kurulmuştur. 2001 yılında Arjantin Psikanaliz Derneği'nin üyesi olan COWAP danışmanı Mariam Alizade COWAP başkanı olduğunda, ben de Avrupa başkanlığını sürdürmekteydim. O dönemde COWAP kadınlara dair sorunları ele almakla yükümlü olan bir Komite olmaktan çıkarak, kadınlar tarafından yönetilen ve tabii ki herkese açık bir Komite haline geldi.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.