Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Parman, T. (2019). sunuş. Psk. Yaz., 39:5-7.

(2019). Psikanaliz Yazıları (Psychoanalytic Writings), 39:5-7

sunuş

(Presentation)

Talat Parman

Yirmi beşinci yıl…

Bundan yirmi beş yıl önce 27 Eylül 1994'te İthaka Danışmanlık merkezinde Türkiye'de psikanalizin kurumsallaşmasının ilk adımı atıldı ve “İstanbul Psikanaliz Grubu” kuruldu. Ancak bu ilk adımın elbette bir hazırlık aşaması vardı; o da 15 Aralık 1993 tarihinde İçgörü Danışmanlık Merkezi'nde psikanaliz kurumu üzerine yaptığım konuşmadır.

Aradan geçen zamanda ortaya çıkanlar bu tarihi Türkiye'de psikanalizin kurumsallaşmasının başlangıç tarihi olarak kabul etmemizi doğruluyor. Çünkü o tarihten sonra oluşan hareket, 2001'de ülkemizin ilk psikanaliz derneği olan İstanbul Psikanaliz Derneği'nin (İPD) ve hemen iki yıl sonra 2003'de İstanbul Psikanalizi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin (Psike İstanbul) kuruluşuna yol açtı. Dahası her iki dernek zaman içinde büyüdüler, geliştiler ve Sigmund Freud'un kurucusu olduğu Uluslararası Psikanaliz Birliği'ne (IPA), “İPD” Temmuz 2017'de, “Psike İstanbul” ise Temmuz 2019'da, “bileşen dernek” yani özerkliği ve yeterliliği tanınmış dernekler olarak kabul edildiler.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2018 and more current articles see the publishers official website here.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.