Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (1999). Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy. Rev. psychoanal. psychoter., 1(2):18-22.

(1999). Revue psychoanalytická psychoterapie, 1(2):18-22

Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy

Slavoj Titl

Milé kolegyně, vážení kolegové, problematika agrese je nepochybně velmi důležitou částí analytické práce u všech pacientů. Tím více toto platí pro pacienty prestrukturální, kde integrita Self zůstala křehká, obranné struktury fungují nedostatečně, pacient je narcisticky velmi zranitelný a občas dochází k regresím do psychotického funkčního modu. V tomto příspěvku se chci zabývat svými protipřenosovými reakcemi (a některými spoluagováními v protipřenosu) a jim odpovídajícím tzv. patogenním přesvědčením pacientů (Weiss, Sampson, 1986), do nichž jsem se nechal vtáhnout a po nějakou dobu je více či méně nereflektovaně spoluprožíval, bránil se jim nebo je i agoval v protipřenosu, než jsem byl schopen je zpracovat a vtáhnout do terapeutického dialogu. Popis mých reakcí bude možná podobný tomu, co prožívají i jiní terapeuti, a pomůže jim identifikovat vlastní protipřenos a patogenní přesvědčení, konflikty, projektivní identifikace apod.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.