Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2000). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):1.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):1

Úvod

Editorial

David Holub

Raný psychický vývoj je téma, kterého se z různých hledisek dotýkají příspěvky letního čísla již druhého ročníku Revue. Podstatnou část čísla tvoří referáty britských lektorek přednesených v červenci 1998 v rámci Letní školy dětské psychoanalytické psychoterapie (v Praze), která proběhla jako výsledek spolupráce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Velvyslanectví Velké Británie (Know How Fund) a Vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Jednotlivé přednášky a přednášející představuje ve svém úvodu Lydia Tischler, jedna z hlavních iniciátorek celé akce. Úspěch Letní školy vedl dětskou sekci ČSPAP k uspořádání víkendového workshopu s přednáškami Lydie Tischler a Ann Horne ve dnech 3.-5.3. 2000 v Praze, které vám v překladu přinášíme. Článek „Učitelé a společenské změny“ přibližuje původní výzkumný projekt - psychoanalytickou empirickou studii zkoumající vliv totalitních režimů na rozvoj osobnosti, který probíhal na vzorku učitelů v Česku a bývalém Východním Německu. Alena Plháková fundovaně a přístupně seznamuje s dílem a základními koncepty Karla Abrahama. Letní číslo uzavírá řada podnětných recenzí a oznámení ČSPAP.

Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli a také čtenářům za vzrůstající přízeň

Dr.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.