Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischler, L. Růžičková, I. Kopřivová, M. (2000). Slovo úvodem. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):1-3.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):1-3

Slovo úvodem

Lydia Tischler, Ivana Růžičková and Marie Kopřivová

Pětidenní Letní škola dětské psychoanalytické psychoterapie, která se konala v červenci 1998 v Praze, byla vyvrcholením a zároveň ukončením první fáze výcviku v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů. Pět kolegyň z Anglie, a s nimi i já, pokryly svými přednáškami celé spektrum vývoje a jeho poruch od dětství až do dospívání z psychoanalytického hlediska. Nutně nestačily udělat více, než podat přehled dané problematiky a tím povzbudit zájem českých posluchačů. Lektorky, členky ACP (Asociace dětských psychoterapeutů), zastupovaly různé teoretické postoje, které koexistují pod záštitou ACP.

Paní Sue Coulson, přednášela o prvních pěti letech vývoje - to znamená o období raného dětství, o batolecím věku a o období před latencí. Každé z těchto období by si zasloužilo samostatnou hodinu. Prvních pět let života je obdobím mimořádně rychlého vývoje, což paní Coulson přesvědčivě doložila klinickými příklady a videomateriálem a naznačit v nich, jaké úkoly dítě v této vývojové fázi řeší.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.