Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Pilař, J. (2000). Vážení čtenáři: dovolte několik poznámek v úvodu tohoto čísla. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):4.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):4

Vážení čtenáři: dovolte několik poznámek v úvodu tohoto čísla

Jiří Pilař

Ve dnech 4. až 8. července 1998 se v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Praze 6 konala Letní škola dětské psychoanalytické psychoterapie. Jedním z garantů jejího konání bylo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což byl ve školské oblasti počin vpravdě historický. Otevřely se tím totiž oficiálně dveře psychoanalytickým vývojovým teoriím a psychoanalytickému pojetí psychoterapie i do prostor, které byly v minulosti pod silným ideologickým tlakem těmto přístupům uzavřené.

To, že je o toto pojetí zájem i ve školských řadách, potvrzovala i účast pracovníků středisek výchovné péče, dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů apod., která byla výrazně nadpoloviční. Tento zájem potvrdila i účast na následujícím víkendovém workshopu 4. až 5. března 2000 s přednáškami paní Lydia Tischler a paní Anne Horn, kdy pracovníci škol a školských zařízení tvořili více než 70 % zúčastněných.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.