Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by author…

PEP-Web Tip of the Day

While performing a search, you can sort the articles by Author in the Search section. This will rearrange the results of your search alphabetically according to the author’s surname. This feature is useful to quickly locate the work of a specific author.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Coulson, S. (2000). Vývoj v raném období a rané dětství. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):5-10.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):5-10

Referáty z Letní školy dìtské psychoanalytické psychoterapie

Vývoj v raném období a rané dětství

Susan Coulson

Období od narození do pěti let je obdobím mimořádně rychlého vývoje. Na počátku zcela závislý novorozenec se proměňuje v dítě, stojící na prahu života s větší mírou nezávislosti, v níž svět obecně, stejně tak jako společenský život s vrstevníky, hraje stále významnější roli. Během prvních dvou let života se dítě mění v bytost stále více připomínající dospělého: mluví, chodí, myslí, argumentuje a hraje si. Dvouleté dítě stojí na hranici mezi útlým dětstvím (babyhood) a dětstvím (childhood). Dokud dítě nedosáhne přibližně pěti let, mají v jeho životě hlavní důležitost dospělí. Sourozenci a kamarádi jsou až na druhém místě. Od pěti let se tato hierarchie začíná postupně měnit. Je tu konflikt mezi přáním dítěte být nezávislé a jeho potřebou být závislé.

Když se dvouleté dítě separuje od matky svojí tendencí k nezávislosti, je téměř jisté, že přecení své schopnosti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.