Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Green, V. (2000). Období latence, dítě ve středním období dětství. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):11-18.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):11-18

Období latence, dítě ve středním období dětství

Viviane Green

V tomto referátu se zaměřím na vývojové procesy dětí v období latence, to znamená dětí asi od sedmi let do období prepuberty. Doufám, že se mi podaří předložit vám celkový pohled na normálně probíhající období latence. Díky tomu pak bude pro nás snazší identifikovat oblasti vývojových poruch.

Nejprve stručně o metapsychologickém pojetí latence. Koncept latence poprvé definoval Freud v roce 1905 jakožto fázi dětského sexuálního vývoje. Za klíčové body nástupu období latence z dynamického hlediska Freud zdůraznil roli kastrační úzkosti a ustavení Superega, díky nimž dojde k vytěsnění a vyřešení oidipského komplexu. Jak víte, pozitivní oidipské období vyžaduje, aby se dítě vzdalo naděje, že si může namluvit a získat pro sebe rodiče opačného pohlaví. Negativní oidipský komplex zase po dítěti požaduje, aby přestalo doufat, že získá rodiče stejného pohlaví.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.