Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Feuchtwang, M. (2000). Proměny puberty a adolescence. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):19-24.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):19-24

Proměny puberty a adolescence

Miranda Feuchtwang

Určitý zvláštní stav neklidu, vyvěrající ze sexuálního rozvoje a fyziologických pubertálních změn vede k psychologickému duševnímu stavu, který nazýváme adolescencí. Abychom tomuto stavu porozuměli, musíme si připomenout scény z raného dětství. Myslím tím zejména pohled na primární scénu a k ní přináležející fantazie a úzkosti, které mají kojenci a malé děti ve vztahu k pochopení sexuality rodičů a posléze své vlastní. Chci se odvolat na Freudův revoluční výklad teorie infantilní sexuality ve Třech pojednáních k teorii sexuality (1905). Od těch dob víme, že duševní práce na sexuálních konfliktech v pubertě a adolescenci je, máme-li citovat Freuda z jiného kontextu, novým vydáním starých konfliktů. Od doby Freudových raných prací o infantilní sexualitě jsme se dozvěděli mnoho dalšího o vývoji v kojeneckém věku a v dětství přímým pozorováním a z klinických prací dětských psychoterapeutů, kteří jsou vycvičeni v psychoanalýze dětí.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.