Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horne, A. (2000). Jak myslet na dítě - úvaha o práci s rodiči dětí v terapii. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):25-30.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):25-30

Jak myslet na dítě - úvaha o práci s rodiči dětí v terapii

Ann Horne

Úvod

Přístupy k práci s rodiči jsou mezi dětskými psychoterapeuty velmi různorodé. Erna Furman popisuje pečlivou dlouhotrvající práci s rodiči, která napomáhá porozumění a nabízí oporu na úrovni Ega na příkladu matky truchlícího syna, s příznačnou dovedností, jakou získala v Hannah Perkins Centre v Clevelandu v Ohiu (Furman, 1991). Winnicott ve svých spisech zase předkládá zcela bravurní ukázky konzultací s rodiči s udivujícím výsledkem. Vývoj práce s rodičem a malým dítětem po celém světě umožňuje časné krátké intervence, které vylepšují rozvoj pouta k rodiči (např. Daws, 1989; Hopkins, 1992; Stern, 1995). Není úmyslem této kapitoly pokrýt tak rozsáhlé a vyvíjející se využití psychoanalytického porozumění. Zmíníme se spíše o jednoduchém procesu dětského psychoterapeuta pracujícího s rodičem nebo důležitou pečující osobou.

Jedním z výcvikových požadavků dětských psychoterapeutů ve Velké Británii je pravidelně a pod supervizí spolupracovat s rodičem (rodiči) nebo pečující osobou dítěte, které je v terapii u kolegy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.