Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horne, A. (2000). Sexuální zneužití a senzuální-SEXUÁLNÍ zneužívání v dětství a adolescenci. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):31-42.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):31-42

Sexuální zneužití a senzuální-SEXUÁLNÍ zneužívání v dětství a adolescenci

Ann Horne

Prolog

Waynovi byly čtyři roky, když ho nový „otčím“ poprvé sexuálně zneužil. Biologický otec ho opustil šest měsíců předtím. Otec často nebýval doma, vracel se opilý a nepředvídatelně násilný. I Waynova matka měla vážné problémy s alkoholem a tvrdila, že si nebyla vědoma toho, že její nový partner byl již dříve usvědčen ze sexuálního zneužití malého dítěte. Na sociální služby (Social Services) se obrátily znepokojené pracovnice školky, když zjistily, že se Wayne příliš zajímá o pohlavní orgány jiných dětí, které nutil, aby s ním šly na záchod a snažil se jim sundat kalhoty. Jeho matka musela vyslechnout stížnosti, ale neučinila nic kromě toho, že se na Wayna rozzuřila. Protože se s partnerem odmítala rozejít, byl Wayne matce odebrán a svěřen do péče dočasné pěstounské rodiny, v níž se stal nejmladším dítětem. Posléze byl převeden do jiné rodiny, protože první rodina považovala jeho sexuálně vyzývavé chování vůči pěstounovi za příliš provokativní a pokusy zavádět si předměty do konečníku za odpudivé.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.