Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Melzak, S. (2000). Práce s dětskými obětmi traumatu. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):43-50.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):43-50

Práce s dětskými obětmi traumatu

Sheila Melzak

Vnitřní a vnější zkušenost uprchlých osamělých dětí v Evropě

Děkuji vám za to, že dnes mohu promluvit o své práci s dětmi a dospívajícími, kteří bez doprovodu vyhledávají azylová zařízení. Pracuji jako komunitní dětský a adolescentní psychoterapeut s výcvikem v dětské psychoanalýze v Centru Anny Freudové. Mnoho let jsem vedla dětský domov pro děti, které nemohly žít se svými rodinami, ale udržovaly s nimi kontakt. Tato práce mi dala základní znalosti o praktických, emočních a vývojových potřebách dětí a adolescentů, kteří jsou oddělení od svých rodin, i o nacházení tvořivých způsobů naplňování jejich potřeb v rámci omezených zdrojů a rigidních byrokratických struktur. Byrokratické struktury redukují (a trivializují) vývojové potřeby dětí tím, že na ně nahlížejí především z ekonomického hlediska.

V současnosti jsem koordinátorem týmu, který psychoterapeuticky pracuje s osamělými uprchlými dětmi a dospívajícími, kteří jsou oddělení od svých rodičů (v důsledku organizovaného násilí, válek a rozdělení rodin) nebo žijí s rodiči a náhradními rodiči (sourozenci, tety, strýcové, bratranci a pod.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.