Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Melzak, S. (2000). Práce s dětskými obětmi traumatu. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):43-50.
    

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):43-50

Práce s dětskými obětmi traumatu

Sheila Melzak

Vnitřní a vnější zkušenost uprchlých osamělých dětí v Evropě

Děkuji vám za to, že dnes mohu promluvit o své práci s dětmi a dospívajícími, kteří bez doprovodu vyhledávají azylová zařízení. Pracuji jako komunitní dětský a adolescentní psychoterapeut s výcvikem v dětské psychoanalýze v Centru Anny Freudové. Mnoho let jsem vedla dětský domov pro děti, které nemohly žít se svými rodinami, ale udržovaly s nimi kontakt. Tato práce mi dala základní znalosti o praktických, emočních a vývojových potřebách dětí a adolescentů, kteří jsou oddělení od svých rodin, i o nacházení tvořivých způsobů naplňování jejich potřeb v rámci omezených zdrojů a rigidních byrokratických struktur. Byrokratické struktury redukují (a trivializují) vývojové potřeby dětí tím, že na ně nahlížejí především z ekonomického hlediska.

V současnosti jsem koordinátorem týmu, který psychoterapeuticky pracuje s osamělými uprchlými dětmi a dospívajícími, kteří jsou oddělení od svých rodičů (v důsledku organizovaného násilí, válek a rozdělení rodin) nebo žijí s rodiči a náhradními rodiči (sourozenci, tety, strýcové, bratranci a pod.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.