Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horne, A. (2000). Krátké zprávy z rizikového kraje: psychoterapie s náročnými adolescenty. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):51-60.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):51-60

Workshop Dìtské sekce ČSPAP

Krátké zprávy z rizikového kraje: psychoterapie s náročnými adolescenty

Ann Horne

Má neteř si právě užívá volný rok mezi dokončením studia a prací. Školu skončila v létě, pak pracovala a vydělala si nějaké peníze a nyní cestuje (a příležitostně pracuje) po světě. Rodině a přátelům od ní přicházejí e-maily z Cookových ostrovů, Fidži, Nového Zélandu a nakonec z Austrálie, kde si našla práci na několik měsíců. Uvidíme ji znovu v červenci. Jeden z úkolů nás dospělých je vyrovnat se se závistí vůči mladým.

Dva dny před Vánoci došel e-mail, v němž popisovala slunce, pláže, dobré přátele a legraci na Novém Zélandu. Jen tak mimochodem v něm stálo: „Zítra skočím padákem z výšky 12 000 metrů.“ Krátká zpráva. I ten nejstabilnější, nejinteligentnější a zdánlivě nejlépe adaptovaný mladý člověk potřebuje čas od času vytvořit paniku mezi dospělými! Byli jsme rádi, když nám na Štědrý den zatelefonovala, a řekla nám o svém zážitku a my se mohli ujistit, že je v pořádku.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.