Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horne, A. (2000). O těle a dětech: sexualita a sexuální teorie v dětství a adolescenci. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):69-73.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):69-73

O těle a dětech: sexualita a sexuální teorie v dětství a adolescenci

Ann Horne

Stála jsem opřená u příjmového okénka kliniky, které se nacházelo přímo proti záchodu pacientů. Uvnitř byl můj první výcvikový pacient starý 3 roky a 9 měsíců. Když jsem přemýšlela, jak této jeho výpravě na záchod porozumět, matně jsem si vzpomněla na slova jedné kolegyně, která říkala, že Anna Freudová nazývala záchod “místem odporu” (“the resistance room”). Znovu a znovu se odtamtud ozývaly zvuky vyprazdňování. Pak bylo slyšet dětské chichotání. “To ale dělám děti!” Triumf!

Pojem infantilní sexuality náleží k tomu nejvýznamnějšímu z Freudova odkazu. Mezi infantilní a dospělou sexualitu však nesmíme klást zjednodušeně rovnítko a naopak je důležité, abychom si uvědomili, že v případě infantilní sexuality se jedná o protosexualitu, tedy schopnost kojence a malého dítěte k vášnivým, horlivým a smyslným vztahům. Existuje nebezpečí, že budeme vůči dětem používat stejné výrazy, jaké používáme, když mluvíme o dospělých a jejich funkcích: sklíčené a traumatizované osmileté dítě, které externalizuje na jiné děti svůj zážitek se sexuálním násilím nebo násilím jako takovým, není ani “pedofil” ani “pachatel” -tato označení nejsou vzhledem k jeho věku užitečná ani přesná.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.