Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischler, L. (2000). ADD/ADHD - Názory na příčiny a léčbu. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):74-80.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):74-80

ADD/ADHD - Názory na příčiny a léčbu

Lydia Tischler

Úvod

Máte inteligentní, ale těžko zvladatelné dítě?

Tak zněl nadpis článku v Lidových novinách ze dne 25. 2. 2000. Nevím, jestli u vás uznáváte diagnózu ADD/ADHD, ale každopádně, jak vyplývá z tohoto článku, máte hyperaktivní děti, které jsou podle tohoto článku často nesprávně zařazeny do kategorie intelektuálně narušených. Jejich problém spočívá v tom, že jsou sice inteligentní, ale nezvladatelné. „Příliš živé a neklidné děti, které pod tlakem jednají afektovaně či agresivně, u ničeho nevydrží a nedovedou se koncentrovat“, píše paní Hainová, ředitelka Speciální školy na Zlíchově. Zkrátka hyperaktivní děti, které mají to štěstí dostat se do speciální školy. Podle tohoto článku se zdá, že tam dostanou tu pomoc, kterou potřebují. Jednou z důležitých věcí, která jim je poskytnuta, je program organizující dětem čas, takže vědí, na čem jsou a co a kdy budou dělat.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.