Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kerz-Rühling, I. Plänkers, T. Fischer, R. (2000). UČITELÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY: K psychickému zpracování politických změn v r. 1989. Empirická psychoanalytická studie učitelů v Česku a Východním Německu. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):80-95.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):80-95

Překladové práce

UČITELÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY: K psychickému zpracování politických změn v r. 1989. Empirická psychoanalytická studie učitelů v Česku a Východním Německu

Ingrid Kerz-Rühling, Tomas Plänkers and René Fischer

Po politickém převratu v r. 1989 se uskutečnily v zemích bývalého tzv. východního bloku rychlé změny hospodářského a sociálního systému. Tyto změny bývají příčinou závažných adaptačních problémů, nebot psychická struktura lidí se mění podstatně pomaleji. Reakce na nové politické a sociální poměry sahají od idealizací nově nabytých svobod až k masivním zklamáním, nejistotám, pocitům bezmocnosti a k psychickým a psychosomatickým onemocněním.

V r. 1996 jsme, s podporou nadace Volkswagen-Stiftung, začali společně s kolegy z Prahy, Halle, Lipska a Frankfurtu nad Mohanem výzkum, v němž jsme si kladli otázku, zda totalitní společnosti specifickým způsobem formují utváření psychických struktur individua. (Kerz-Rühling, Plänkers a Fischer 1999). Nejedná se o reprezentativní studii, nýbrž o kvalitativní zkoumání jednotlivých případů, učitelů ze dvou velkých měst v bývalé NDR a v České republice z hlediska psychických mechanismů přizpůsobení a odporu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.