Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2000). Karl Abraham (1877-1925). Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):96-100.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):96-100

Z HISTORIE PSYCHOANALýZY

Karl Abraham (1877-1925)

Alena Plháková

Karl Abraham se narodil v Brémách v roce 1877. O psychoanalýzu se začal zajímat během psychiatrické stáže u Junga ve slavném švýcarském sanatoriu Bürgholtz, kam odcestoval po skončení studia medicíny v roce 1904. V roce 1907 začal provádět v Berlíně psychoanalytickou praxi, a to jako první v Německu. V roce 1910 založil Berlínskou psychoanalytickou společnost a v roce 1924 se stal prezidentem Mezinárodní psychoanalytické asociace. V následujícím roce zemřel na vrcholu svých tvůrčích sil a profesionální reputace na pulmonální absces.

U Abrahama se školila řada anglických psychoanalytiků včetně Jamese Glovera, Edwarda Glovera a Alix Stracheyové. Analyzoval také Karen Horneyovou a Edith Jacobsonovou. Melanie Kleinová ho v roce 1924 přesvědčila, aby se stal jejím cvičným analytikem. Jejich spolupráci však po patnácti měsících přerušila Abrahamova předčasná smrt. Uvnitř psychoanalytického hnutí měl vynikající pozici a spolu s Jungem v Curychu, Ferenczim v Budapešti a Jonesem v Londýně patřil mezi největší průkopníky a šiřitele psychoanalýzy mimo Vídeň (Hinshelwood, 1989, s.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.