Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Buriánek, V. (2000). Bruno Bettelheim: Okouzlení pohádkami Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad Lucie Lucká. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):101-102.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):101-102

Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie

Bruno Bettelheim: Okouzlení pohádkami Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad Lucie Lucká

Review by:
Václav Buriánek

Citlivě přeložená Bettelheimova kniha o pohádkách může potěšit nejen čtenáře pohádek, psychoanalyticky uvažující hloubavce okouzlené nevědomými a symbolicko-fantazijními výtvory uloženými v kulturním dědictví lidstva, ale také rodiče dětí, kteří chtějí porozumět problémům dětské duše při řešení vývojových konfliktů a při nalézání vlastního smyslu a smyslu lidské existence. V knize můžeme být zaujati způsobem psychoanalytického výkladu pohádkových příběhů a při četbě můžeme současně pocítit autorův hluboký morální optimismus vkládaný do výchovného vztahu mezi rodiči a dětmi, mezi kterými působí vyprávění pohádek jako pouto, dar, potěšení a pomoc při pochopení a vytvoření osobní a smysluplné autonomie.

Nenalezl jsem o autorovi příliš informací, když jsem pátral po důvodech, proč psal o pohádkách právě tímto způsobem, ale i z toho mála jsem pochopil, že jeho kniha souvisí s hledáním a usilováním, kterému zasvětil svůj život.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.