Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. (2000). Farhad Dalal: Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Ed.by Malcolm Pines. Int.Library of Group Analysis 5. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia. 1998. 250 pp. 17.45 GBP. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):102-103.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):102-103

Farhad Dalal: Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Ed.by Malcolm Pines. Int.Library of Group Analysis 5. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia. 1998. 250 pp. 17.45 GBP

Review by:
Petr Junek

Péčí Malcolma Pinese vyšlo od r.1998 několik knih o skupinové psychoterapii a zejména o skupinové analýze, z nichž každá znamenala obohacení zejména teoretického zázemí uvedených metod. Zatímco se objevovaly úvodní svazky, stávalo se veřejným tajemstvím, že se chystá zřejmě nejvýraznější skupinově-analytický počin po r.1949 (snad kromě referátu M.Nitsuna “The Anti-Group” z r.1989 na kongresu IGA v Amsterdamu). Kniha F.Dalala předčila všechna očekávání: autor podrobil základní stavební kameny teorie skupinové analýzy podrobnému přezkoumání a knihou nabitou odvážně formulovanými propojeními informací z psychoanalýzy, sociologie, biologie a filozofie vyzval kolegy k diskusi nad udržitelností stávající teoretické výbavy skupinové analýzy. Učinil tak v šesti tematických blocích; první věnuje Foulkesově nejednoznačné snaze včlenit Freudovo učení do základů teorie skupinové analýzy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.