Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by author…

PEP-Web Tip of the Day

While performing a search, you can sort the articles by Author in the Search section. This will rearrange the results of your search alphabetically according to the author’s surname. This feature is useful to quickly locate the work of a specific author.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2000). Freud a po Freudovi - Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Stephen A. Mitchell Margaret J. Blacková Nakladatelství TRITON 1999. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):103-104.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):103-104

Freud a po Freudovi - Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Stephen A. Mitchell Margaret J. Blacková Nakladatelství TRITON 1999

Review by:
Slavoj Titl

V poslední době mne neobyčejně zaujaly dvě publikace: Hledání a objevování od Patrika Casementa a Freud a po Freudovi. Autoři této pozoruhodné knihy si kladou za cíl seznámit čtenáře, který není profesionálem, s vývojem psychoanalytického myšlení. Oba autoři jsou výcvikoví analytici, supervizoři a lektoři na významných psychoanalytických institutech v New Yorku. Jejich největší předností je schopnost jasně a velmi srozumitelně propojovat často komplikovanou teorii s terapeutickou praxí a objasňovat různé teoretické přístupy na krátkých kazuistických příkladech. Na rozdíl od jiných podobných publikací, tato práce není jen suchopárným popisem řady psychoanalytických teorií seřazených na časové ose, ale je provázena snahou podat racionálně, proč byly některé názory opouštěny, přepracovány nebo přijaty nové. Asi na dvou stech stranách podávají přehled všech hlavních psychoanalytických teorií, které významně ovlivnily současné psychoanalytiky. Dočteme se tu o klasické freudovské tradici, egopsychologii, H. S. Sullivanovi a interpersonálním pojetí, kleiniánské analýze, britské škole objektních vztahů, ale též o řadě u nás mnohem méně známých autorů - např. R. Schaferovi, J. Lacanovi a dalších. Velmi zajímavé jsou i dvě kratší kapitoly na konci knihy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.