Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2000). Jon Frederickson: Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives Brunner/Maze, Taylor and Francis, 1999 ISBN 0-87630-962-7 Distribuce: Bruner /Mazel, 1, Gunpowder St. London EC 4A 3DE. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):104-105.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):104-105

Jon Frederickson: Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives Brunner/Maze, Taylor and Francis, 1999 ISBN 0-87630-962-7 Distribuce: Bruner /Mazel, 1, Gunpowder St. London EC 4A 3DE

Review by:
Michael Šebek, CSc.

Jon Frederickson je vedoucím tréninkového programu pro pokročilé psychoterapeuty ve známé Washington School of Psychiatry, která si v USA podržela svoji psychodynamickou tradici. Kniha má včetně odkazů a rejstříku 262 stran a je rozdělena do 11 kapitol. Úvodní kapitola je věnována naslouchání v průběhu sese s pacientem a čtenář si může udělat představu o tom, jak se stát flexibilním posluchačem. Druhá kapitola se zabývá teorií reflexe: jak se soustředit na implicitní nebo předvědomé pocity a jak je validizovat. Ve třetí kapitole je rozbor a popis dvou klinických případů. Čtvrtá je o teorii analýzy konfliktu, naslouchání a interpretaci konfliktu. Pátá kapitola je zasvěcena cvičení v analýze konfliktu u třech klinických případů. Šestá je o analýze přenosu a sedmá je opět cvičením rozboru přenosu u dvou případů. Osmá je o teorii analýzy obran a devátá je opět cvičením v jejich rozboru. Desátá kapitola je věnována studiu flexibility naslouchání a poslední se týká propojování intelektu a intuice.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.