Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Borecký, M. (2000). John Kerr: Nebezpečná metoda. Prostor, Praha 1999, 553 stran, 599 Kč. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):105-106.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):105-106

John Kerr: Nebezpečná metoda. Prostor, Praha 1999, 553 stran, 599 Kč

Review by:
Miroslav Borecký

Nakladatelství Prostor vydalo na sklonku roku 1999 rozsáhlou knihu Johna Kerra Nebezpečná metoda (Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové). Originál vyšel anglicky pod názvem ”A Most Dangerous Method. The Story of Jung, Freud and Sabina Spielrein”, v nakl. Alfred A. Knopf, NY 1993. Česká kniha je skvěle vypravena, dobře přeložena Manesem Mendozou a je nutno ocenit ji jako nakladatelský počin, protože byl přeložen i obsáhlý poznámkový aparát s literárními citacemi, což bohužel nebývá u našich editorů obvyklé.

Základním příběhem je vztah mezi Sabiny Spielreinové a Karla Gustava Junga. Na jeho pozadí odvíjí autor celé dějiny objevování a etablování psychoanalýzy od počátku 20. století prakticky až do vypuknutí 1. světové války. Paralelně, nikoli však ve vedlejší dějové lince, mu jde o vývoj vztahů mezi Freudem a Jungem, Jungem a Bohem, Freudem a světem, Freudem, Jungem a chtíčem, také Freudem a světem a to vše v několika rovinách.

John Kerr asi není historik.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.