Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jendrysek, A. (2000). Karen Horneyová: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Vydalo nakl. TRITON ve spolupráci s nakl. PRAGMA 2000 Brož., 340 stran; cena 200,-. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):106-107.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(1):106-107

Karen Horneyová: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Vydalo nakl. TRITON ve spolupráci s nakl. PRAGMA 2000 Brož., 340 stran; cena 200,-

Review by:
Alex Jendrysek

Ve třetím čísle třetího ročníku exčasopisu Propsy (1997) vyšel rozhovor s naším předním psychoanalytikem Václavem Mikotou o psychoanalýze. Byl to jakýsi nástin toho, kam současná psychoanalytická obec směřuje. Přesto pro psychoanalyticky nezasvěceného čtenáře díky nedostupnosti původních textů bylo obtížné si představit, kam vlastně směřuje psychoanalýza, která odmítla oidipovský komplex a penis envy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.