Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To restrict search results by languageā€¦

PEP-Web Tip of the Day

The Search Tool allows you to restrict your search by Language. PEP Web contains articles written in English, French, Greek, German, Italian, Spanish, and Turkish.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2000). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):1.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):1

Úvod

Editorial

David Holub

Zimním číslem uzavíráme druhý rok trvání časopisu, který jsme zakládali se záměrem vytvořit prostor pro publikování původních českých i překladových prací, přednášek, recenzí, dále informovat o dění v psychoanalyticky orientovaných institutech a jejich připravovaných akcích a v neposlední řadě probudit odbornou diskusi.

Úvodní dva příspěvky tematizují dílo Bely Grundbergera, inspirujícího psychoanalytika, který publikoval zejména v 70. a 80. letech. Referát Jana Ženatého “Pojetí narcismu v díle Bely Grundbergera” přibližuje Grundbergerovu představu narcismu a jeho roli v raném vývoji a v terapeutické situaci. Bohumila Vacková dále “grundbergerovský” motiv rozvíjí ve svém článku “Čištění anality”, v němž nám nabízí pojem čistoty v psychoanalýze a její význam z hlediska duševní ekonomie.

Halina Čermáková poutavě rozebírá ve svém klinickém sdělení vliv těhotenství terapeutky a zejména její protipřenosové prožitky na průběh terapeutického procesu, které dokládá třemi kazuistickými fragmenty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.