Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vacková, B. (2000). Čištění anality. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):7-12.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):7-12

Čištění anality

Bohumila Vacková

(Zpracováno podle Bely Grunbergera ze sborníku “Narziss und Anubis”, Verlag Internationale Psychoanalyse, München - Wien, 1988.)

Pojem čistoty je v psychoanalýze poměrně novým tématem. Manko tohoto pojmu ve Freudově díle by bylo možno odvodit ze stejné příčiny jako skutečnost, že se po dlouhou dobu váhalo se zavedením pojmu narcismus. Usilování o čistotu bylo, podobně jako narcistický ideál, natolik obecně rozšířeno, že les byl takříkajíc skryt za samými stromy. Ideál čistoty se sice jevil v očích všech jako žádoucí úsilí, ale jeho zdůvodnění nadále leželo ve tmě.

Grunberger si tedy položil následující otázky:

1.   co je čistota,

2.   jaké jsou její základy a

3.   jaká je její funkce v psychické ekonomii.

Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu se budeme držet jen toho, co by mohlo zajímat psychoanalytika jak z historické, tak i ze současné perspektivy. V této souvislosti autor kolegům připomíná jednu velkou potíž, která v některých případech tvrdošíjně - a někdy i absolutně - blokuje průběh analytické terapie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.