Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. (2000). Některé aspekty vlivu těhotenství terapeutky na průběh psychoanalytické psychoterapie. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):13-18.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):13-18

Některé aspekty vlivu těhotenství terapeutky na průběh psychoanalytické psychoterapie

Halina Čermáková

Úvod

V této práci bych se chtěla zabývat specifickou situací, která podle mého názoru významně ovlivňuje průběh psychoanalytického procesu, je provázena manifestní proměnou terapeutky a výrazně oživuje vědomé i nevědomé konflikty obou zúčastněných - terapeutky a jejího pacienta.

Těhotenství bezpochyby představuje pro terapeutku období, ve kterém je nucena řešit svůj osobní a profesní život, jenž je tímto stavem do jisté míry nově určován. At už se jedná z jejího hlediska o těhotenství chtěné a radostně přijímané nebo neočekávané, vždy představuje období krize, ve kterém je terapeutka fyzicky a psychicky mnohem zranitelnější než obvykle a kdy je za těchto podmínek vystavena nejen potřebě vypořádat se s vlastními tělesnými a emočními změnami a reálnými obtížemi, ale také se silnými přenosovými reakcemi pacienta. Pro zdárný průběh terapie je přitom nezbytné, aby měla dost prostoru pro rozpoznání a práci s protipřenosovými fenomény, které se v této situaci rovněž vynořují.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.