Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stone, M. (2000). O snech. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):25-34.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):25-34

O snech

Michael Stone, M.D.

(přeložila PhDr. Lucie Lucká)

Ve své slavné monografii z roku 1899 hovoří Freud o snech jako o královské cestě do nevědomí. Analýza snů se stala důležitou součástí a často i hlavní oporou psychoanalytické léčby neurotických pacientů. Avšak pokud se týká samotného obsahu snů, jen málo pozornosti bylo věnováno eventuálnímu vztahu mezi manifestním obsahem snu a diagnostickým zařazením snícího. I když připustíme, že se v minulých sto letech diagnostické standardy významným způsobem proměnily, zůstává pravdou, že raná psychoanalytická literatura nerozlišovala mezi manifestním obsahem snů neurotických pacientů, fungujících na vyšší úrovni, a obsahem snů hlouběji narušených pacientů, kteří fungují na úrovni, již bychom dnes označili za “hraniční” nebo psychotickou (Kernberg, 1967). Freud (1923) razil názor, že si ego nemůže učinit představu o své vlastní smrti, a proto nenacházíme sny, v nichž snící zobrazuje sám sebe jako doslova mrtvého (na rozdíl třeba od obrazu pádu z útesu, kde by smrt byla nevyhnutelným důsledkem, ale snící se probudí dřív, než dopadne - tak říkajíc v poslední chvíli).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.