Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2000). Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? Neurotické zpracování konfliktů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad PhDr. Petr Junek. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):34-35.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):34-35

Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie

Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? Neurotické zpracování konfliktů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad PhDr. Petr Junek

Review by:
Slavoj Titl

Autor se pokouší o systematický výklad, shrnutí nejvýznamnějších přístupů a teoretických modelů, které charakterizují současnou psychoanalýzu. Teoretický výklad je vhodně propojován s kazuistickými ilustracemi, což činí knihu příjemně čtivou. Sympatická je také autorova snaha ukázat, že neurotické zpracování není něco co se týká “těch druhých”, ale že provází ve větší či menší míře život každého z nás. Hodně se opírá o americkou egopsychologii, britskou školu objektních vztahů a také teorie Heinze Kohuta.

V první části, která působí spíše jako úvod, seznámí autor čtenáře s hlavími psychoanalytickými názory na motivaci, význam libida, lehce jsou načrtnuty některé přístupy k pojetí agresivity, formy a teorie úzkosti (např. i s rozšířením teorie signální úzkosti navrženým Sandlerem a Joffe).

Lépe je propracována další část v níž se zabývá strukturou.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.