Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2000). Otto F. Kernberg - Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Portál, Praha 1999. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):35.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):35

Otto F. Kernberg - Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Portál, Praha 1999

Review by:
Slavoj Titl

Z anglického originálu Love Relations: Normality and Pathology přeložil Ivo Muller.

O.F. Kernberg je jedním z nejvýznamnějších systematiků současné psychoanalýzy. Ve svých pracích, které se většinou zaměřují na porozumění a pomoc prestrukturálním pacientům, se pokouší o integraci tradiční pudové teorie a Freudova strukturálního modelu s některými novějšími poznatky o separaci -individuaci jedince a vývoji ega /především egopsychologie M. Mahlerové/, pracemi E. Jacobsonové a originální teorií M. Kleinové.

V této knize projevil Kernberg svoji schopnost shrnout a integrovat poznatky mnoha vědních oborů s poznatky získanými psychoanalýzou. Shrnuje poznatky biologických i psychosociálních věd, týkajících se sexuálního zážitku, sexuálního vzrušení a erotické touhy, zabývá se zralou sexuální láskou a významem idealizace, chápáním něžnosti a oddanosti a vášně z psychoanalytického hlediska, nevynechává ani důležitost agrese a význam superega.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.